De raad van bestuur van BlackRock Health Sciences Trust II heeft op 8 september 2022 een inkoopplan goedgekeurd.