Sterke punten

● De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.

● Het bedrijf is zeer winstgevend dankzij de hoge nettomarges.

● De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.

● In de afgelopen 12 maanden zijn de verwachtingen voor de toekomstige inkomsten veel keren naar boven bijgesteld.

● De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.

● De zichtbaarheid in verband met de activiteit van de Groep lijkt relatief goed te zijn, gezien de kleine verschillen in de schattingen van de verschillende analisten.

● Historisch gezien heeft de groep beter dan verwachte cijfers gepubliceerd.


Zwakke punten

● Op basis van de huidige aandelenkoersen heeft de onderneming een bijzonder hoog waarderingsniveau in termen van ondernemingswaarde.

● Het bedrijf lijkt hoog gewaardeerd in verhouding tot het balanstotaal.

● De algemene consensus onder analisten is de afgelopen vier maanden sterk verslechterd.