BlackRock Advisors, LLC heeft aangekondigd het fiscale jaareinde voor BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust te wijzigen van 30 april naar 31 juli, met ingang van 31 juli 2022.