Inactief instrument

Koers BlackRock Strategic Municipal Trust

Aandelen

BSD

US09248T1097

Gesloten eindfondsen

Blackrock Strategic Municipal Trust (de Trust) is een gediversifieerde closed-end beleggingsmaatschappij voor het management. De beleggingsdoelstelling van de Trust is het verstrekken van actuele inkomsten die zijn vrijgesteld van de reguliere federale inkomstenbelasting en het beleggen in gemeentelijke obligaties die op termijn beter zullen presteren dan de bredere gemeentelijke obligatiemarkt. De Trust tracht haar beleggingsdoelstelling te bereiken door normaal gesproken meer dan 80% van haar activa te beleggen in beleggingen die vrijgesteld zijn van federale inkomstenbelasting (met dien verstande dat de rente onderworpen kan zijn aan de federale alternatieve minimumbelasting). De Trust belegt ongeveer 80% van zijn activa in effecten van beleggingskwaliteit op het moment van de belegging en belegt hoofdzakelijk in gemeentelijke obligaties met een lange looptijd om een gewogen gemiddelde looptijd van meer dan 15 jaar of meer te behouden. De Trust belegt in verschillende sectoren, zoals vervoer, gezondheidszorg, onderwijs, het bedrijfsleven, de tabakssector, nutsbedrijven en andere. Haar beleggingsadviseur en beheerder is BlackRock Advisors, LLC.
Meer informatie over het bedrijf
  1. Beurs
  2. Aandelen
  3. Aandeel BlackRock Strategic Municipal Trust - Nyse
Alle transcripties over 9000 bedrijven, de dag van publicatie!
Krijg nu toegang!
fermer