Blackstone Minerals Limited heeft een update aangekondigd van de Raad van Bestuur en het bestuur, na de benoeming van Dan Lougher tot onafhankelijk directeur. Dan Lougher zal een nieuw opgericht Technisch Comité voorzitten om toezicht te houden op de ontwikkeling van het Ta Khoa Project van de onderneming. Daarnaast heeft de Raad, na feedback van aandeelhouders en volmachtadviseurs, de structuur van de comités herzien, waarbij Alison Gaines is benoemd tot voorzitter van het onafhankelijke benoemingscomité.

Frank Bierlein is toegetreden tot het Audit, Risk en ESG Committee, het People, Remuneration, Culture and Diversity Committee en het Technical Committee. Naast de updates van de comitéleden deelt de Raad mee dat de heer Hoirim Jung zijn herverkiezing als bestuurder heeft ingetrokken en zijn functie als niet-uitvoerend bestuurder heeft neergelegd, met ingang van 24 november 2022. De Raad erkent zijn bijdrage tijdens zijn ambtstermijn als niet-uitvoerend bestuurder en bedankt hem voor de diensten die hij aan de Vennootschap heeft verleend.

Het ontslag van de heer Jung is een gevolg van het feit dat het door Ecopro voorgestelde partnermodel niet in lijn is met de strategie van Blackstone om een verticaal geïntegreerd project in Noord-Vietnam te bouwen. In de afgelopen maanden heeft Blackstone verschillende bedrijfsbezoeken uitgevoerd met nieuwe potentiële partners die de strategie van Blackstone om downstream precursorproducten te produceren van het Ta Khoa Project ondersteunen.