bluebird bio, Inc. heeft aangekondigd dat het zijn eerste op resultaten gebaseerde Medicaid-overeenkomst voor LYFGENIA (lovotibeglogene autotemcel, ook bekend als lovo-cel) met de staat Michigan heeft getekend. LYFGENIA is een eenmalige gentherapie die is goedgekeurd voor de behandeling van patiënten van 12 jaar en ouder met sikkelcelziekte en een voorgeschiedenis van vaso-occlusieve voorvallen (VOE's). Ongeveer 50% van de mensen met sikkelcelziekte in de VS zijn verzekerd door Medicaid.

bluebird is een gevestigde leider in het ontwikkelen en implementeren van innovatieve, op waarde gebaseerde contracteringsbenaderingen. Het bedrijf heeft resultaatgerichte contractopties ontwikkeld die uniek zijn voor LYFGENIA en die betalers een zinvolle risicodeling bieden gekoppeld aan VOE-gerelateerde ziekenhuisopnames, een op claims gebaseerde metriek die direct is gecorreleerd met klinisch voordeel en is afgestemd op de eindpunten van het klinische ontwikkelingsprogramma van LYFGENIA, waarbij patiënten drie jaar lang worden gevolgd. Het op resultaten gebaseerde contractaanbod van bluebird voor Medicaid Agentschappen is ontworpen met directe input van overheidsbetalers om specifiek in te spelen op de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd bij de aanpassing om toegang te bieden tot eenmalige, transformatieve behandelingen, en weerspiegelt de ongeëvenaarde ervaring van het bedrijf met het leveren van gentherapieën in de commerciële setting.

bluebird voert momenteel besprekingen met meer dan 15 Medicaid instanties die 80% van de Medicaid verzekerden in de V.S. vertegenwoordigen. Daarnaast heeft bluebird meerdere resultaatgerichte overeenkomsten voor LYFGENIA getekend met nationale commerciële betalers die tientallen downstream plannen vertegenwoordigen en ongeveer 200 miljoen Amerikaanse levens dekken. bluebird werkt ook samen met het Center for Medicare and Medicaid Innovation (CMMI) aan haar Cell and Gene Therapy Access Demonstration Model, dat naar verwachting in 2025 van start zal gaan.