De Europese Commissie heeft woensdag gezegd dat ze voorlopige rechten tot 38,1% zal instellen op de invoer van Chinese elektrische voertuigen, een maatregel die waarschijnlijk zal leiden tot mogelijke vergeldingsmaatregelen van China.

COMMENTAAR:

Autofabrikanten

OLIVER ZIPSE, CEO, BMW

"Dit besluit voor extra invoerrechten is de verkeerde weg. De EU-Commissie schaadt hiermee Europese bedrijven en Europese belangen.

"Protectionisme dreigt een spiraal te starten: Tarieven leiden tot nieuwe tarieven, tot isolatie in plaats van samenwerking. Vanuit het oogpunt van de BMW Group dragen protectionistische maatregelen, zoals de invoering van invoerrechten, niet bij aan succesvol concurreren op internationale markten. Vrije handel blijft het leidende principe van de BMW Group. Ons bedrijf zet zich hiervoor in.

VOLKSWAGEN:

"Compenserende heffingen zijn over het algemeen niet geschikt om het concurrentievermogen van de Europese auto-industrie op lange termijn te versterken - wij verwerpen ze ...

"De timing van het besluit van de Europese Commissie is nadelig voor de huidige zwakke vraag naar BEV-voertuigen in Duitsland en Europa ... De negatieve gevolgen van deze beslissing wegen zwaarder dan de mogelijke voordelen voor de Europese en vooral de Duitse auto-industrie."

STELLANTIS:

"Als wereldwijd bedrijf gelooft Stellantis in vrije en eerlijke concurrentie in een wereldwijde handelsomgeving en steunt geen maatregelen die bijdragen aan de wereldwijde fragmentatie ...

"Stellantis is wendbaar om zich aan te passen en te profiteren van elk scenario en de tariefaankondiging van vandaag zal onze algemene strategie met betrekking tot Leapmotor in Europa niet beïnvloeden, omdat we rekening hebben gehouden met deze mogelijke ontwikkeling."

OLA KAELLENIUS, CEO VAN DUITSLAND MERCEDES BENZ:

"Als exporterende natie hebben we geen behoefte aan steeds meer handelsbelemmeringen. We moeten werken aan het afbreken van handelsbelemmeringen in de geest van de Wereldhandelsorganisatie."

CUI DONGSHU, SECRETARIS-GENERAAL VAN DE CHINA PASSENGER CAR ASSOCIATION:

"De voorlopige tarieven van de EU komen in principe overeen met onze verwachtingen, en zullen voor de meeste Chinese bedrijven niet veel gevolgen hebben."

FRANSE PFA AUTOLOBBYGROEP:

"... de EU-markt is de meest open ter wereld. Maar in de context van de historische transformatie waarmee de sector wordt geconfronteerd, heeft hij nog nooit zo'n behoefte gehad aan een gelijk speelveld: concurrentie, ja, maar eerlijke concurrentie.

"De richtlijnen van de Europese autoriteiten ten gunste van volledig elektrische voertuigen vanaf 2035 ... versterken alleen maar de noodzaak om de Europese belangen te verdedigen tegen mogelijke concurrentiebeperkende praktijken."

HILDEGARD MUELLER, VOORZITTER VAN DE DUITSE BRANCHEORGANISATIE VDA:

"Deze maatregel vergroot het risico op een wereldwijd handelsconflict nog verder ... De potentiële schade die zou kunnen voortvloeien uit de nu aangekondigde maatregelen kan groter zijn dan de potentiële voordelen voor de Europese - en in het bijzonder de Duitse - auto-industrie."

ACEA, DE EUROPESE VERENIGING VAN AUTOFABRIKANTEN:

"ACEA heeft consequent bevestigd dat vrije en eerlijke handel essentieel is voor het creëren van een wereldwijd concurrerende Europese auto-industrie, terwijl gezonde concurrentie innovatie en keuze voor consumenten stimuleert. Vrije en eerlijke handel betekent het garanderen van een gelijk speelveld voor alle concurrenten, maar het is slechts één belangrijk onderdeel van de wereldwijde concurrentiepuzzel."

DE CHINESE FABRIKANT VAN ELEKTRISCHE AUTO'S NIO, WAARVOOR EEN TARIEF VAN 21% ZAL GELDEN:

"Wij zijn sterk gekant tegen het gebruik van verhoogde tarieven als strategie om de normale wereldwijde handel in elektrische voertuigen te belemmeren. Deze aanpak belemmert de wereldwijde milieubescherming, emissiereductie en duurzame ontwikkeling in plaats van deze te bevorderen.

"In Europa blijft de toewijding van NIO aan de EV-markt onwrikbaar en ondanks het protectionisme zullen we onze gebruikers blijven bedienen en nieuwe mogelijkheden binnen Europa blijven verkennen. We zullen de situatie nauwlettend in de gaten houden en beslissingen nemen die in overeenstemming zijn met de belangen van ons bedrijf. Aangezien het lopende onderzoek nog tot een conclusie moet komen, blijven we hopen op een oplossing."

SPAANSE VERENIGING VAN AUTOFABRIKANTEN ANFAC:

"ANFAC verdedigt van oudsher vrije concurrentie op de markt, ongeacht waar een grondstof vandaan komt, zolang alle transacties zijn uitgevoerd in overeenstemming met de huidige internationale handelswetgeving en hebben plaatsgevonden onder voorwaarden van gelijkheid. Als er iemand is die zich niet aan de regels houdt, moet hij daarvoor gestraft worden.

"De auto-industrie draagt jaarlijks meer dan 18 miljard euro bij aan een positieve handelsbalans voor de Spaanse economie, en onze toekomst hangt af van het voortbestaan van een wereldwijde en open markt waarin we het concurrentievermogen van onze industrie kunnen ontwikkelen.

"Evenzo verdedigen wij dat de Europese Unie, en vooral Spanje, een sterk industrieel beleid ontwikkelt dat de productie en fabricage van elektrische voertuigen in ons land aanmoedigt en nieuwe investeringen aantrekt, dit alles op een manier die verenigbaar is met vrije handel en regulering van de verdediging van de concurrentie."

Regeringen

LIN JIAN, WOORDVOERDER CHINEES MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN:

"Wat ik wil benadrukken is dat dit antisubsidieonderzoek een typisch geval van protectionisme is. Om deze reden heeft Europa tarieven ingesteld op elektrische voertuigen die uit China worden geïmporteerd, wat in strijd is met de principes van de markteconomie en de internationale handelsregels, de economische en commerciële samenwerking tussen China en de EU schaadt en de stabiliteit van de wereldwijde autoproductie en toeleveringsketen ondermijnt. Het zal uiteindelijk Europa's eigen belangen ondermijnen.

"Wij dringen er bij de EU op aan om zich te houden aan haar belofte om vrijhandel te ondersteunen en protectionisme tegen te gaan, en om met China samen te werken om de algemene situatie van de economische en handelssamenwerking tussen China en de EU te beschermen. China zal alle nodige maatregelen nemen om zijn legitieme rechten en belangen stevig te beschermen."

TERESA RIBERA, MINISTER VAN ENERGIE, SPANJE:

"Ik ben van mening dat de Europese auto-industrie een uiterst belangrijke industrie is die een inhaalslag moet maken op het gebied van de transformatie van modellen, van mobiliteitsvoorstellen en om over te stappen op elektrische auto's.

"Als deze inbreuk op de internationale handelsregels plaatsvindt, moeten we uiteraard het voorstel van de Commissie steunen en het is uiteraard ook onze plicht om de Europese auto-industrie als geheel en in het bijzonder de Spaanse industrie te steunen, zodat het een concurrerende, moderne, moderne industrie blijft met een aanzienlijk gewicht op de internationale markten."

ITALIAANS MINISTER VAN INDUSTRIE ADOLFO URSO:

"Ik ben blij met de aankondiging van de EU."

Analisten en deskundigen

VINCENT SUN, ANALIST, MORNINGSTAR

"In tegenstelling tot de Amerikaanse markt, waar de import van in China geproduceerde EV's verwaarloosbaar is, denken wij dat de importheffingen die door de EU worden opgelegd de verkoop van Chinese EV-fabrikanten op korte termijn onder druk zullen zetten.

"Wij denken echter dat de Chinese producenten nog steeds concurrerend zijn in vergelijking met hun rivalen. De commissie schat dat de prijzen van Chinese EV's doorgaans 20% lager liggen dan de prijzen van in de EU geproduceerde gelijkwaardige modellen. Met extra tarieven zijn de prijzen van Chinese auto's vergelijkbaar, maar met aantrekkelijkere ontwerpen en voertuigtechnologie.

"Bovendien gelden de tarieven niet alleen voor Chinese autofabrikanten zoals BYD en Geely, maar ook voor wereldwijde autofabrikanten zoals Tesla en BMW, die EV's van China naar Europa exporteren. Op de middellange termijn denken we niet dat de importheffingen de uitbreidingsplannen van Chinese EV-fabrikanten om fabrieken op te zetten in Europa zullen doen ontsporen. De toename van de lokale productie in de EU zou het effect van de heffingen grotendeels kunnen compenseren."

EDUARDO BAPTISTA, KAMER VAN KOOPHANDEL VAN DE EUROPESE UNIE IN CHINA

"De Kamer is van mening dat als er tarieven moeten worden geheven, dit proportioneel moet gebeuren en op een manier die zowel transparant als in overeenstemming met de WTO-regels is. Het is ook belangrijk om op te merken dat het onderzoek van de EU naar EV-antisubsidies nog maar net de voorlopige fase is ingegaan en dat definitieve maatregelen, als die worden genomen, pas aan het eind van het jaar zullen worden bevestigd.

"De voorlopige aankondiging van tarieven onderstreept dat er dringend oplossingen moeten worden gevonden voor de zeer reële onevenwichten in de handelsrelatie tussen Europa en China, vooral als deze onevenwichten het gevolg zijn van factoren die niet verenigbaar zijn met de principes van vrije en eerlijke handel."

FRANK SCHWOPE, DOCENT AUTO-INDUSTRIE AAN DE HOGESCHOOL FHM HANNOVER:

"De tarieven zijn lager uitgevallen dan velen vreesden en zijn in eerste instantie een plan dat nog kan worden herzien. De maatregelen zijn een ramp voor Europese autokopers en voor Duitse autofabrikanten. De hoofden van BMW, Volkswagen en Mercedes-Benz hadden zich duidelijk uitgesproken tegen dergelijke strafheffingen.

"China is veruit de belangrijkste afzetmarkt voor alle Duitse autofabrikanten. Franse autofabrikanten, voor wie China een onbelangrijke markt is, zouden echter profiteren van maatregelen tegen Chinese import naar Europa. Strafheffingen zullen natuurlijk tegenmaatregelen van de Chinese regering uitlokken."

WILL ROBERTS, HOOFD AUTO-ONDERZOEK BIJ ONDERZOEKSBUREAU RHO MOTION:

"Chinese fabrikanten zouden een deel van deze lagere tariefniveaus moeten kunnen absorberen in hun opgevulde winstmarges.

"De echte test van de aankondiging van vandaag zal zijn of Peking vergeldingsmaatregelen zal nemen of tot een minnelijke schikking zal komen. De Europese fabrikanten zijn nog steeds afhankelijk van de Chinese markt, dus dalende winsten uit het Oosten zouden hun vermogen om effectief over te schakelen alleen maar vertragen."

JULIA POLISCANOVA, EUROPESE MILIEUGROEP TRANSPORT & MILIEU:

"De Green Deal van de EU kwam met de belofte van groei en banen, en dat is niet mogelijk als onze EV's allemaal geïmporteerd worden. De tarieven zijn welkom, maar Europa heeft een sterk industriebeleid nodig om de elektrificatie te versnellen en de productie te lokaliseren. Door alleen maar tarieven in te voeren en tegelijkertijd de deadline van 2035 voor vervuilende auto's te schrappen, zou de overgang vertraagd worden en zichzelf terugdraaien."

ANDREW KENNINGHAM, HOOFDECONOOM EUROPA, CAPITAL ECONOMICS:

"Het onmiddellijke effect van de extra heffingen zou macro-economisch zeer klein zijn. De EU importeerde ongeveer 440.000 EV's uit China in de twaalf maanden die eindigden in april, met een waarde van 9 miljard of ongeveer 4% van de huishoudelijke uitgaven aan voertuigen.

"Maar de antisubsidierechten zijn eerder bedoeld om de toekomstige groei van de invoer van EV te beperken dan om de bestaande handel te blokkeren.

"Het besluit betekent een grote verandering in het handelsbeleid van de EU, want hoewel de EU de afgelopen jaren regelmatig handelsbeschermende maatregelen heeft gebruikt, onder andere tegen China, heeft ze dat niet eerder gedaan voor zo'n belangrijke industrie. En Europa is terughoudend geweest om zich in te laten met het soort protectionisme dat de VS heeft ingezet sinds het presidentschap van Donald Trump."

MARKUS FERBER, DUITS LID VAN HET EUROPEES PARLEMENT:

"Door tarieven op te leggen aan Chinese elektrische voertuigen heeft de Europese Commissie de juiste beslissing genomen.

"In het handelsbeleid kan de EU niet langer als een hert in de koplampen toekijken bij Chinese dumpingpraktijken. Als de Europese Unie serieus een concurrerende EV-industrie wil opbouwen, moeten we terugvechten.

"We kunnen niet van Europese autofabrikanten verwachten dat ze massaal investeren in nieuwe capaciteiten terwijl ze worden onderboden door Chinese dumpingpraktijken. We hebben dit verhaal al eens eerder gezien in de zonne-energiesector en het liep niet goed af. We zouden er goed aan doen om niet hetzelfde te doen met de Chinese producenten. We zouden er verstandig aan doen om niet twee keer dezelfde fout te maken.

"Tarieven en andere handelsbelemmeringen zijn altijd de laatste optie, maar als de concurrentie het niet eerlijk speelt, is er geen andere manier. Dit is geen daad van protectionisme, maar eerder een maatregel die het speelveld gelijk maakt."