Overzicht

● Over het algemeen presenteert het bedrijf slechte fundamenten in de context van een investeringsstrategie op middellange tot lange termijn.

● Het bedrijf presenteert een gedegradeerde fundamentele configuratie vanuit een investeringsperspectief op korte termijn.

● 


Sterke punten

● 

● 

● 

● 


Zwakke punten

● 

● De rentabiliteit van de groep is relatief laag en vormt een zwakte.

● De groep heeft een relatief hoge schuld/ebitda-ratio.

● Met een verwachte PER van %PER [N+1]% en %PER [N+2]% voor respectievelijk het lopende en het volgende boekjaar, werkt de onderneming met zeer hoge winstcijfers.

● De groep keert geen of weinig dividenden uit en is dus geen rendementsonderneming.

● De omzetverwachtingen zijn onlangs naar beneden bijgesteld voor het lopende en volgende boekjaar.

● In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.

● In de afgelopen vier maanden is de winst die de analisten van deze onderneming verwachtten, grotendeels naar beneden bijgesteld.

● De taxaties van analisten met betrekking tot de ontwikkeling van de activiteiten van de onderneming verschillen in relatief grote mate. De zichtbaarheid in verband met de activiteit van het bedrijf lijkt relatief laag.

● 

● De publicaties van de groep hebben in het verleden vaak teleurgesteld met relatief grote negatieve afwijkingen van de verwachtingen.