Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● Het bedrijf heeft een aantrekkelijke fundamentele positie vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief.

● De Refinitiv-ESG-score van het bedrijf, gebaseerd op een rangschikking van het bedrijf ten opzichte van zijn sector, ziet er bijzonder goed uit.


Sterke punten

● Het bedrijf heeft zeer aantrekkelijke veelvouden.

● De aandeel heeft een zeer laag waarderingsniveau met een ondernemingswaarde die wordt geschat op 0.47 maal de omzet.

● Het bedrijf heeft een lage waardering als gevolg van de kasstromen die door zijn activiteiten worden gegenereerd.

● Beleggers die op zoek zijn naar rendement zullen dit aandeel mogelijk erg waarderen.

● In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.

● Analisten hebben de positieve ontwikkeling van de activiteiten van de groep ondersteund door hun verwachtingen voor de winst per aandeel aanzienlijk naar boven bij te stellen.

● Het verschil tussen de huidige koers en het gemiddelde koersdoel van de analisten die de zaak behandelen, is relatief groot en houdt een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering in.


Zwakke punten

● De groep is een van de bedrijven met de zwakste groeivooruitzichten volgens de taxaties van analisten.

● De momenteel verwachte groei van de winst per aandeel (WPA) van het bedrijf in de komende jaren is een opmerkelijk zwak punt.

● De omzetverwachtingen van de groep zijn onlangs naar beneden bijgesteld. Deze verandering in de verwachtingen benadrukt het pessimisme van de analisten ten aanzien van de omzet van het bedrijf.

● De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.