Persbericht
​​Brussel, 26/04/2024 - 07.00 uur (CET)
​Voorwetenschap - Gereglementeerde informatie
bpostgroup.com

Dankzij dit akkoord kan bpost werkzekerheid garanderen van medewerkers met een vast contract in Vlaanderen. De gesprekken met de Franstalige krantenuitgevers worden voortgezet. Daarnaast heeft bpost deze maand zijn nieuwe aanbod voor tijdschriften voorgesteld aan het BIPT.

Op 12 december ll, besliste de overheid dat de persconcessie voor de verdeling van kranten en tijdschriften stop te zetten, mits een overgangsperiode van zes maanden die inging op 1 januari en loopt tot 30 juni 2024. bpost heeft daarop een nieuw commercieel aanbod ontwikkeld voor de verdeling van ​ kranten en periodieken na 1 juli. De onderneming is sindsdien in gesprek met de uitgevers, met als doel hen een aantrekkelijk en kwalitatief aanbod te doen en het veiligstellen van een zo groot mogelijk volume kranten.

Vandaag hebben de Vlaamse uitgevers en bpost een akkoord bereikt over een verdere samenwerking in de volgende jaren. Dankzij deze overeenkomst kan bpost een belangrijke sociale schok vermijden en een zachte transitie naar een ander verdeelmodel realiseren vanaf 2025.

Om de uitgevers te overtuigen, heeft bpost bijzondere inspanningen geleverd om de meest kostefficiënte prijs te kunnen aanbieden voor een kwaliteitsdienst. Concreet houdt dit in dat bpost een graduele transfer van krantenvolumes voorziet naar bpostgroup-filiaal AMP vanaf 2025. AMP gaat daarvoor een beroep doen op onderaannemers; deze laatsten zullen voor de verdeling van de kranten uitsluitend met vaste krachten werken. Het bereikte akkoord betreft een volume gelijk aan +/-75% van de volumes die momenteel door bpost in Vlaanderen worden verdeeld. ​

Daarnaast zal bpost zijn diensten progressief aanpassen aan de verdere afkalving van de volumes kranten en brievenpost. De daling van deze volumes kan immers niet volledig worden opgevangen door de stijging van de volumes van de pakjesactiviteit en vergt bijgevolg inspanningen en aanpassingen, die essentieel zijn voor de toekomst van Belgische activiteiten en om toekomstige sociale schokken te vermijden.

Dankzij deze twee maatregelen kan bpost werkzekerheid bieden aan de medewerkers met een vast contract.

De gesprekken met de Franstalige uitgevers worden verdergezet, met als doel een maximum aan volumes veilig te stellen en oplossingen te vinden om werkzekerheid te garanderen voor de medewerkers onder vast contract.

Nieuw aanbod voor de verdeling van tijdschriften

Om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van de verschillende organisaties die tijdschriften verdelen (commercieel, ngo's, enz.), heeft bpost een nieuw aanbod ontwikkeld dat in overeenstemming is met de verplichtingen van de universele postdienst en dat rekening houdt met de behoeften van de klanten. Het werd ontworpen om de commerciële continuïteit te garanderen, rekening houdend met de specifieke kenmerken van het Belgische medialandschap.

De klantenbezoeken werden reeds ingepland vanaf eerder deze week. Het aanbod zal vanaf mei online beschikbaar zijn op de website van bpost.

Chris Peeters, CEO bpostgroup: "Het is altijd ons objectief geweest om het juiste evenwicht te vinden, tussen enerzijds het verzekeren van de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening en, anderzijds de prijsverwachtingen van de uitgevers. Dit akkoord biedt een oplossing voor de uitgevers en de medewerkers in Vlaanderen. We zetten de gesprekken met de Franstalige uitgevers verder om ook met hen een akkoord te bereiken."
Veerle Van MierloWoordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup
Antoine LebecqInvestor Relations

Attachments

  • Original Link
  • Permalink

Disclaimer

Bpost SA published this content on 26 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 May 2024 12:59:06 UTC.