Persbericht
​​Brussel, 20/10/2023 - 07:30 am (CET)
​Gereglementeerde informatie

​​bpostgroup.com

De Raad van Bestuur van bpost NV (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders uit tot de Bijzondere Algemene Vergadering (de "Vergadering") die zal plaatsvinden op donderdag 23 november 2023 om 15u (Belgische tijd) in het BluePoint Brussels Conference & Business Centre, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel (België).

De volgende documenten zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (https://bpostgroup.com/nl/investeerders/governance/algemene-vergaderingen-van-aandeelhouders):

  • de oproeping, met inbegrip van de agenda van de Vergadering;
  • volmachtformulier;
  • formulier om te stemmen per brief;
  • documenten betreffende de agenda die ter beschikking van de aandeelhouders worden gesteld.

Een plan van de locatie van de Vergadering is beschikbaar op de website van de Vennootschap. Personen die de Vergadering bijwonen, worden verzocht om aanwezig te zijn vanaf 14.30 uur (Belgische tijd) om de registratieformaliteiten te vervullen. Aandeelhouders kunnen er ook voor kiezen om vooraf te stemmen via volmacht of per brief.

Gezien de beperkte agenda zal er na de Vergadering geen receptie aangeboden worden.

De aandeelhouders zullen enkel worden toegelaten tot de Vergadering en zullen enkel kunnen stemmen voor het aantal aandelen dat ze bezitten op de Registratiedatum, i.e.9 november 2023 om 24 uur (middernacht Belgische tijd), en voor dewelke ze de intentie hebben kenbaar gemaakt om hun stemrecht uit te oefenen tijdens de Vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de Vergadering.

Aandeelhouders die de Vergadering wensen bij te wonen, dienen hun intentie om deel te nemen uiterlijk op 17 november 2023 mee te delen.

Vragen over deze Vergadering kunnen worden gemaild naar [email protected].

Indien en zodra hiertoe aanleiding is, zullen nadere mededelingen aan de markt worden gedaan en op bpost website (https://bpostgroup.com/nl/investeerders/governance/algemene-vergaderingen-van-aandeelhouders).

Journalisten worden tijdig in kennis gesteld betreffende hun mogelijkheden om de Vergadering mee te volgen. Gelieve uw interesse vooraf te willen melden aan [email protected]. ​ ​ ​

Veerle Van MierloWoordvoerster (voor journalisten - geen info over pakjes), bpostgroup
Antoine LebecqInvestor Relations

Attachments

Disclaimer

Bpost SA published this content on 20 October 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 November 2023 15:00:43 UTC.