Persbericht
​​Brussel, 09/11/2023 - 17:45
​Gereglementeerde informatie
bpostgroup.com

Kernfeiten derde kwartaal 2023
 • De bedrijfsopbrengsten van de groep bedragen 978,5 mEUR, -4,2% in vergelijking met vorig jaar.
 • De aangepaste EBIT van de groep bedraagt 28,1 mEUR (marge van 2,9%) of 23,1 mEUR exclusief de neerwaartse bijstelling van 5,0 mEUR in 2023 ingevolge de prijsherziening van de diensten aan de Belgische Staat1. De gerapporteerde EBIT van de groep bedraagt -50,1 mEUR, ingevolge de voorziening van 75,0 mEUR voor overcompensatie (zie toelichting 3).
 • Belgium
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 538,4 mEUR (+6,2%).
  • Onderliggende postvolumedaling van -8,2%, die bijna werd gecompenseerd door de positieve prijs-/mix-impact.
  • De pakjesvolumes stegen met +5,5% en de prijs-/mix-impact bedroeg +6,6%.
  • Stijging van de bedrijfskosten (+20,8%) ingevolge de voorziening voor overcompensatie van 75,0 mEUR.
  • Deze voorziening verklaart de gerapporteerde EBIT van -49,2 mEUR, tegenover de aangepaste EBIT (onder meer vóór deze voorziening) van 25,9 mEUR (marge van 4,8%). +5,0 mEUR impact van de neerwaartse bijstelling van de prijsherziening in 2023 van de diensten aan de Belgische Staat.
 • E-Logistics Eurasia
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 151,6 mEUR (-2,4%) als gevolg van lagere Cross-border omzet door ongunstige marktomstandigheden in het VK en een lagere groei in recente klantenwervingen in Azië, gedeeltelijk gecompenseerd door de voortdurende expansie van Radial EU en Active Ants (+11%).
  • Lagere bedrijfskosten (-6,8%) als gevolg van lagere transportkosten in lijn met de ontwikkeling van de volumes en stabiele loonkosten.
  • De gerapporteerde EBIT bedraagt 7,1 mEUR (+4,7%) en de aangepaste EBIT 7,9 mEUR (marge van 5,2%).
 • E-Logistics North America
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 310,3 mEUR (-17,6% of -10,8% bij constante wisselkoers) als gevolg van lagere volumes bij Radial en Landmark VS (insourcing van Amazon).
  • Lagere bedrijfskosten door lagere variabele kosten, onder meer door aanhoudend sterk personeelsbeheer en productiviteitsverhogingen, en 7,1 mEUR voorziening voor oninbare vorderingen in het derde kwartaal van 2022.
  • De gerapporteerde EBIT bedraagt 2,3 mEUR (marge van 0,8%) en de aangepaste EBIT 4,5 mEUR (marge van 1,5%).
Quote van de CEO Philippe Dartienne, CEO a.i. van bpostgroup: "Rekening houdend met het seizoensgebonden karakter en de traditioneel zachtere zomermaanden in het derde kwartaal, hebben we opnieuw goede resultaten neergezet die ons plan op groepsniveau overtreffen. Dit resultaat werd behaald in een zwakke en uitdagende marktomgeving. Ik wens dan ook al onze medewerkers te bedanken voor hun toegewijde inspanningen om deze solide financiële en operationele resultaten te behalen.

​In lijn met onze engagementen hebben we de voorbije maanden aanzienlijke vooruitgang geboekt, waardoor bpostgroup en haar medewerkers met meer vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken. We hebben al onze compliance-onderzoeken afgerond en hebben nu een duidelijker zicht op de financiële impact ervan. Hierdoor kunnen we opnieuw onze EBIT-verwachting voor de groep voor 2023 bevestigen. Daarnaast heten we deze week ook Chris Peeters, onze nieuwe Group CEO, van harte welkom.

​Onze focus ligt nu op het vierde kwartaal en het eindejaarspiekseizoen. We zijn goed voorbereid om, ondanks de onzekerheden op de markt, meer bepaald in Noord-Amerika waar de volumes momenteel onder druk staan, deze uitdaging aan te gaan. Terwijl de klok tikt, kijken bpostgroup en al zijn medewerkers in België eveneens reikhalzend uit naar de uitkomst van de aanbesteding voor de persconcessie, die de omringende onzekerheid verder zal verminderen en ons in staat zal stellen om met vertrouwen en klaarheid vooruit te gaan.
" EBIT-vooruitzichten van de groep voor 2023

Gelet op de voorlopige resultaten van het compliance onderzoek van de aan de Belgische Staat geleverde diensten heeft bpostgroup haar initiële EBIT-prognose voor 2023 van 240-260 mEUR moeten intrekken op 24 april 2023, in afwachting van verdere juridische en financiële analyses.

Naar aanleiding van de recente update over het compliance onderzoek kan bpostgroup nu opnieuw een EBIT-prognose voor de groep herbevestigen voor 2023.

Ondanks de tegenwind op de Noord-Amerikaanse markt en de impact van het compliance onderzoek, verwacht bpost vandaag dat de aangepaste EBIT van de groep boven de 240 mEUR zal uitkomen.

De totale bedrijfsopbrengsten van de groep voor 2023 zal nu naar verwachting een één-cijferige procentuele daling vertonen2,4.

Voor Belgium zijn de vooruitzichten, inclusief de negatieve impact van 10 mEUR ingevolge de prijsherziening van de diensten aan de Belgische Staat in 2023, als volgt herzien:

 • 4 tot 5% groei2 in de totale bedrijfsopbrengsten, met name dankzij:
  • Mail: een verwachte, onderliggende volumedaling bij Domestic Mail tussen -8% en -9%, gecompenseerd door prijsstijgingen en mixeffecten.
  • Parcels: een middelhoge tot hoge één-cijferige procentuele volumegroei en een middelhoge één-cijferige procentuele prijs-/mix-impact.
 • 7 tot 9% aangepaste EBIT-marge inclusief hogere loonkosten door de impact over het hele jaar van de loonindexeringen voor 2022-20233, hogere energiekosten en kosten met betrekking tot de compliance onderzoeken, gedeeltelijk gecompenseerd door een aantal efficiëntiewinsten bij operations en voortgezette kostenverlagingsinitiatieven.

Voor E-Logistics Eurasia:

 • Laag dubbel-cijferige procentuele groei in de totale bedrijfsopbrengsten, als gevolg van:
  • Aanhoudende groei van Radial Europe en Active Ants, en
  • Groeiende commerciële Cross-border activiteiten, waaronder de ontwikkeling van nieuwe routes.
 • 3-5% aangepaste EBIT-marge die een negatief mixeffect bij Cross-border weerspiegelt en die een schaalvergroting van de verkooporganisatie omvat, alsook opstartkosten van nieuwe klanten bij Radial Europe en Active Ants.

Voor E-Logistics North America:

 • Laag dubbel-cijferige procentuele daling4 van de totale bedrijfsopbrengsten (tegenover initieel licht lagere daling) als gevolg van:
  • De insourcing van Amazon bij Landmark Global en de algemene prijsdruk.
  • Lager groeimomentum bij Radial in de huidige marktomstandigheden en overcapaciteit die leidt tot prijsdruk en aanhoudend klantenverlies.
 • Aangepaste EBIT-marge van 4 tot 6% door strakkere personeelskosten, personeelsbeheer en kostenmaatregelen, dewelke de prijsdruk en hogere bedrijfskosten en incrementele afschrijvingen van nieuwe sites compenseren.

EBIT op groepsniveau zal naast de impact van het compliance onderzoek ook hogere loonkosten omvatten op Corporate niveau en hogere bedrijfskosten ter ondersteuning van de lopende groepstransformatie.

Bruto investeringsuitgaven (capex) zullen naar verwachting rond 170 mEUR liggen, dankzij discipline in moeilijke marktomstandigheden.

1 De negatieve EBIT-impact op jaarbasis in 2023 van de herziening van de prijzen voor nummerplaten, 679-rekeningen en verkeersboetes werd teruggebracht tot 10 mEUR in vergelijking met 12,5 mEUR al erkend eind juni 2023.

2 Zonder de deconsolidatie van Ubiway Retail

3 De volgende loonindexering van +2% zal in december 2023 vallen, bovenop die van februari, april, juni, september, december 2022 en januari 2023. ‌De maandelijkse vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn beschikbaar op https://www.plan.be/databases/17-nl-indexcijfer_der_consumptieprijzen_inflatievooruitzichten

4 Uitgaande van EUR/USD op 1,08 voor 2023

Financial report Q3_2023 NL.pdf672 KB
Veerle Van MierloWoordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup
Antoine LebecqInvestor Relations

Attachments

Disclaimer

Bpost SA published this content on 09 November 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 November 2023 14:57:04 UTC.