Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Vandaag keurde de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders de financiële resultaten 2021 van de vennootschap, alsook de uitkering van het dividend goed, conform het voorstel van de Raad van Bestuur om een finaal totaal dividend van 0,49 EUR bruto per aandeel te betalen.

Het tijdschema voor de uitkering van het einddividend ziet eruit als volgt:

  • Ex-dividenddatum : 16 mei 2022
  • Registratiedatum : 17 mei 2022
  • Uitkeringsdatum: 18 mei 2022

De Gewone Algemene Vergadering heeft ook het remuneratieverslag voor het jaar 2021 goedgekeurd en de kwijting aan de bestuurders en commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat.

Tenslotte heeft de Gewone Algemene Vergadering:

  • het mandaat van de heer Michael Stone als onafhankelijke bestuurder vernieuwd voor een termijn van 4 jaar;
  • de heer David Cunningham benoemd als onafhankelijke bestuurder voor een termijn van 4 jaar.

Het jaarverslag en activiteitenverslag 2021 zijn hier beschikbaar.

De notulen van de Gewone Algemene Vergadering worden uiterlijk op 25 mei 2022 beschikbaar gesteld op: https://bpostgroup.com/investors/governance/shareholders-meetings.

Maatschappelijke zetel

Op 5 mei 2022 besliste de Raad van Bestuur van bpost om de maatschappelijke zetel van bpost met ingang van 12 mei 2022 te verplaatsen naar de Anspachlaan 1 bus 1, 1000 Brussel België.

Veerle Van MierloWoordvoerder, bpost
Antoine LebecqInvestor Relations

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Bpost SA published this content on 11 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 May 2022 02:57:06 UTC.