Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Vandaag keurde de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (i) de financiële resultaten 2020 van de vennootschap goed, alsook het remuneratieverslag voor het jaar 2020 en (ii) de kwijting aan de bestuurders en commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat.

De Gewone Algemene Vergadering heeft ook:

  • het mandaat van de heer Jean-Paul Van Avermaet als bestuurder met onmiddellijke ingang beëindigd;
  • het mandaat van de heer Jos Donvil als niet-uitvoerend bestuurder vernieuwd voor een termijn van 4 jaar;
  • de heer Mohssin El Ghabri en mevrouw Audrey Hanard benoemd als niet-uitvoerend bestuurders voor een termijn van 4 jaar;
  • de heer Jules Noten, de heer Lionel Desclée, mevrouw Sonja Rottiers en mevrouw Sonja Willems benoemd als onafhankelijke bestuurder voor een termijn van 4 jaar;
  • een hernieuwing van het mandaat van EY en PVMD als commissarissen voor een termijn van 3 jaar goedgekeurd.

Tenslotte heeft de Gewone Algemene Vergadering het bezoldigingsbeleid goedgekeurd: het bezoldigingsbeleid is beschikbaar op de website van bpost.

Het jaarverslag en activiteitenverslag 2020 zijn beschikbaar op: https://bpost.annualreport2020.eu/.

De notulen van de Gewone Algemene Vergadering worden uiterlijk op 24 mei 2021 beschikbaar gesteld op: https://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2021.

Raad van Bestuur

De leden van de nieuw samengestelde Raad van Bestuur, die onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering werd gehouden, besloten om mevrouw Audrey Hanard als Voorzitster van de Raad van Bestuur te benoemen.

Audrey Hanard is Associate Partner bij Dalberg Global Advisors, voorzitster van Be education, voormalig voorzitster van de Vrijdaggroep en voormalig manager bij Telos Impact.

Voor meer informatie:

Veerle Van Mierlo T. +32 472 920229 (Media) veerle.vanmierlo.ext@bpost.be

Antoine Lebecq T. +32 2 276 2985 (IR) corporate.bpost.be/investors

investor.relations@bpost.be

Attachments

  • Original document
  • Permalink

Disclaimer

Bpost SA published this content on 12 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 May 2021 07:07:03 UTC.