De Raad van Bestuur van bpost NV/SA werkt onder de leiding van zijn Bezoldigings- en Benoemingscomité via een professioneel proces aan de versterking van zijn governance.

In overeenstemming met zijn voordrachtrecht op grond van artikel 14, §2 van de Statuten, stelt de Belgische Staat aan de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 mei 2021 voor om mevrouw Audrey Hanard als niet-uitvoerend bestuurder te benoemen voor een termijn van vier jaar. Zoals reeds aangekondigd op 8 april 2021, stelt de Belgische Staat ook voor om het mandaat als bestuurder van de heer Jos Donvil voor een termijn van vier jaar te hernieuwen en om de heer Mohssin El Ghabri als bestuurder te benoemen voor een termijn van 4 jaar.

Op aanbeveling van het Bezoldigings- en Benoemingscomité, stelt de Raad van Bestuur van bpost NV/SA aan de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 mei 2021 voor de heer Jules Noten en mevrouw Sonja Rottiers te benoemen als onafhankelijke bestuurders voor een termijn van 4 jaar.

Uit de voor de Vennootschap beschikbare informatie, blijkt dat deze kandidaten voldoen aan het algemene onafhankelijkheidscriterium vastgelegd in het artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de specifieke onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code.

De Algemene Vergadering zal worden verzocht te beraadslagen en te besluiten over de benoeming van deze kandidaten.

Deze nieuwe bestuurders met internationale expertise en diverse executive ervaring bieden een uitgelezen kans om de governance van bpost verder te versterken, de uitvoering van de strategie en de transformatie van bpost te ondersteunen, en tegelijk waarde te creëren voor de aandeelhouders en de samenleving.

 • Audrey Hanard
  Associate Partner bij Dalberg Global Advisors, voorzitter van Be education, voormalig voorzitter van de Vrijdaggroep, voormalig manager bij Telos Impact
 • Jules Noten
  Onafhankelijke bestuurder bij Sioen, Port of Antwerp, LRM en Ardo. Voormalig CEO van o.a. Vandemoortele Group
 • Sonja Rottiers
  CEO Lloyd's Europe, bestuurder bij Kinepolis NV Group en Matexi NV, bestuurder Women on Board, voormalige Chief Financial & Data Officer en uitvoerend bestuurder AXA Belgium

Indien zij tot bestuurder wordt benoemd, stelt de Raad van Bestuur voor dat Audrey Hanard tot voorzitter wordt benoemd.

De documenten met betrekking tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (zoals de formulieren voor het stemmen per brief, de formulieren voor het stemmen bij volmacht en de CV's van de kandidaten voor de Raad van Bestuur) werden dienovereenkomstig aangevuld en zijn beschikbaar op de bpost website.

De Raad van Bestuur wenst mevrouw Anne Dumont, mevrouw Bernadette Lambrechts, mevrouw Philly Texeira en mevrouw Saskia Van Uffelen - wier mandaat zal eindigen vanaf de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 mei 2021 - en de heer François Cornelis - die op 31 maart 2021 ontslag nam als bestuurder en voorzitter - te bedanken voor hun inzet en toewijding voor bpost.

Gelieve te noteren dat de stemmen en onthoudingen die bpost NV/SA via volmachten of briefstem reeds heeft ontvangen, niettemin in aanmerking zullen worden genomen.

Vragen over de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders kunnen worden gemaild naar GeneralMeeting@bpost.be.

Indien en zodra hiertoe aanleiding is, zullen nadere mededelingen aan de markt worden gedaan en op bpost website.

Journalisten worden tijdig in kennis gesteld betreffende hun mogelijkheden om de Vergadering mee te volgen. Gelieve uw interesse vooraf te willen melden aan press.relations@bpost.be tegen maandag 10 mei '21.

Voor meer informatie:

Veerle Van Mierlo T. +32 472 920229 (Media) veerle.vanmierlo.ext@bpost.be

Antoine Lebecq T. +32 2 276 2985 (IR) corporate.bpost.be/investors

investor.relations@bpost.be

Attachments

 • Original document
 • Permalink

Disclaimer

Bpost SA published this content on 05 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 May 2021 15:53:07 UTC.