Brangista Inc. rapporteerde geconsolideerde winstresultaten voor de zes maanden eindigend in maart 2017. Voor het kwartaal bedroeg de netto-omzet van het bedrijf 1.457 miljoen JPY tegen 1.299 miljoen JPY een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg JPY 129 miljoen tegen JPY 214 miljoen een jaar geleden. Het gewone inkomen bedroeg 130 miljoen JPY tegen 214 miljoen JPY een jaar geleden. De winst toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij bedroeg 92 miljoen JPY tegenover 146 miljoen JPY een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel bedroeg JPY 6,19 tegenover JPY 10,03 een jaar geleden. Voor het jaar dat eindigt op 30 september 2017 verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 3.300 miljoen en een verlies toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 150 miljoen of JPY 10,53 per basisaandeel.