Brangista Inc. rapporteerde geconsolideerde winstresultaten voor het eerste kwartaal eindigend in december 2017. Voor het kwartaal, op geconsolideerde basis, bedroeg de netto-omzet van het bedrijf JPY 763 miljoen tegen JPY 718 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsverlies bedroeg 106 miljoen JPY tegenover een bedrijfsinkomen van 58 miljoen JPY een jaar geleden. Het gewone verlies bedroeg 106 miljoen JPY tegenover een gewoon inkomen van 59 miljoen JPY een jaar geleden. Het verlies toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij bedroeg JPY 132 miljoen tegenover een winst toerekenbaar aan aandeelhouders van JPY 46 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel bedroeg JPY 9,25 tegenover een gewone winst per aandeel van JPY 3,24 en een verwaterde winst per aandeel van JPY 3,07 een jaar geleden. Voor het volledige jaar dat eindigt op 30 september 2018 verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 3.300 miljoen en een verlies toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 200 miljoen of JPY 13,95 per basisaandeel.