Brangista Inc. heeft geconsolideerde winstresultaten gemeld voor het jaar dat eindigde op 30 september 2019. Voor het jaar bedroeg de netto-omzet van het bedrijf JPY 3.394 miljoen, vergeleken met JPY 3.367 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg 518 miljoen JPY, tegen een verlies van 233 miljoen JPY een jaar geleden. De winst toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij bedroeg JPY 633 miljoen vergeleken met een verlies van JPY 519 miljoen een jaar geleden. Het gewone resultaat per aandeel bedroeg JPY 44,10 tegenover JPY 35,94 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel bedroeg JPY 43,57. Het bedrijf gaf een winstverwachting voor het jaar dat eindigt in september 2020. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van 3.500 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 550 miljoen JPY en een winst toerekenbaar aan de eigenaren van de moedermaatschappij van 340 miljoen JPY of 23,66 JPY per basisaandeel.