Brangista Inc. heeft geconsolideerde winstresultaten gemeld voor het kwartaal dat eindigde in juni 2018. Voor het kwartaal bedroeg de netto-omzet van het bedrijf JPY 2.443 miljoen, vergeleken met JPY 2.249 miljoen een jaar geleden. Het operationeel verlies bedroeg JPY 304 miljoen, vergeleken met een winst van JPY 200 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies bedroeg 304 miljoen JPY, vergeleken met een winst van 201 miljoen JPY een jaar geleden. Het verlies toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij bedroeg 415 miljoen JPY, vergeleken met een winst van 131 miljoen JPY een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel bedroeg JPY 28,77 vergeleken met een winst per aandeel van JPY 9,26 een jaar geleden. Het bedrijf gaf winstverwachtingen voor het kwartaal dat eindigt op 30 september 2018. Voor het kwartaal verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 3.300 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 0, een gewone winst van JPY 0, en een verlies toe te rekenen aan eigenaren van de moedermaatschappij van JPY 200 miljoen of JPY 13,86 per basisaandeel.