Brangista Inc. heeft geconsolideerde winstresultaten gemeld voor het kwartaal dat eindigde in juni 2019. Voor de periode bedroeg de netto-omzet van het bedrijf JPY 2.526 miljoen, vergeleken met JPY 2.443 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg JPY 386 miljoen, tegen een verlies van JPY 304 miljoen een jaar geleden. De winst toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij bedroeg 558 miljoen JPY, vergeleken met een verlies van 415 miljoen JPY een jaar geleden. De gewone winst per aandeel bedroeg JPY 38,64 vergeleken met een verlies per aandeel van JPY 28,77 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel bedroeg JPY 38,18. Het bedrijf gaf ook de winstverwachting voor het kwartaal dat eindigt op 30 september 2019. Voor die periode verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 3.500 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 450 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaren van de moedermaatschappij van JPY 590 miljoen en een gewone winst per aandeel van JPY 41,05.