Brangista Inc. rapporteerde niet-gecontroleerde geconsolideerde winstresultaten voor het derde kwartaal eindigend in juni 2017. Voor het kwartaal bedroeg de netto-omzet JPY 2.249 miljoen, vergeleken met JPY 2.017 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg JPY 200 miljoen, vergeleken met JPY 332 miljoen een jaar geleden. De gewone winst bedroeg JPY 201 miljoen tegenover JPY 332 miljoen een jaar geleden. De winst toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij bedroeg JPY 131 miljoen, vergeleken met JPY 224 miljoen een jaar geleden. De verwaterde nettowinst per aandeel bedroeg JPY 8,84 tegenover JPY 14,97 een jaar geleden. Voor het volledige jaar dat eindigt op 30 september 2017 verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 3.300 miljoen te rapporteren, een verlies toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 150 miljoen of JPY 10,52 per aandeel.