Daar zit een kern van waarheid in, en een bedrijf als Broadcom illustreert dit ten overvloede, hoewel zijn verbazingwekkende expansie en uitstekende winstgevendheid in gelijke mate te danken zijn aan de kwaliteitsvolle bedrijfsvoering als aan de gunstige winden die zijn activiteiten hebben ondersteund.

Kijk maar naar de prestaties van de netwerkapparatuurfabrikant in het afgelopen decennium: het bedrijf heeft zijn omzet vertienvoudigd en zijn contante winst – ook bekend als "free cash flow" of vrije kasstroom – met een factor dertig doen stijgen in die periode.

Deze prestatie is grotendeels te danken aan zijn zeer agressieve overnamestrategie: na aftrek van de verkoop van activa heeft deze strategie in tien jaar tijd 45 miljard USD verslonden, wat driekwart van de winst van het bedrijf is.

Daarnaast heeft het bedrijf een bedrag dat gelijk is aan zijn winst teruggegeven aan zijn aandeelhouders via dividenden en aandeleninkoopprogramma's, waardoor er een "gat" van 30 miljard USD moest worden opgevuld door een vergelijkbare toename van de schuldenlast.

Deze schuldenlast blijft houdbaar, maar kan naar verwachting niet verder worden opgevoerd. Het is dus waarschijnlijk dat het management in het komende decennium minder agressief zal zijn dan in de afgelopen periode.

Aan het einde van deze cyclus wordt het aandeel Broadcom verhandeld tegen 25 keer de contante winst. Het bedrijf, dat gisteren goede jaarresultaten publiceerde, toont echter aan dat zijn groeitempo zonder overnames veel bescheidener is.

Het valt dus moeilijk om enthousiast te zijn over de huidige waarderingsveelvouden.