Brown & Brown, Inc. heeft aangekondigd dat de raad van bestuur een regulier driemaandelijks dividend in contanten van $0,13 per aandeel heeft vastgesteld. Het dividend is betaalbaar op 15 november 2023 aan aandeelhouders die op 1 november 2023 in het aandelenregister zijn ingeschreven. Het dividend betekent een stijging van 13% ten opzichte van het vorige reguliere dividend in contanten van $0,1150 per aandeel en is de 30e opeenvolgende jaarlijkse dividendverhoging van Brown & Brown.