BTS Group Holdings Public Company Limited deelt mee dat (15 augustus 2022), de vergadering van de Raad van Bestuur van de maatschappij nr. 7/2022 de oprichting van een nieuwe joint venture maatschappij met Bangkok Airways Public Company Limited (BA) en een andere aandeelhouder heeft goedgekeurd, waarin de maatschappij niet minder dan 55% maar niet meer dan 75% aandelen zal hebben. Dientengevolge zal de joint venture maatschappij een dochteronderneming van de Vennootschap worden.

De details zijn als volgt: Naam: UTB Company Limited. Aard van de activiteiten: Het beheren van luchthavenstad in U-Tapao International Airport en Eastern Airport City Project. Beginkapitaal en aandelen: THB 10.000.000, verdeeld in 100.000 gewone aandelen met de nominale waarde van THB 100 elk Aandeelhouderschapsstructuur: De Vennootschap houdt niet minder dan 55% maar niet meer dan 75% van de aandelen.

BA houdt niet minder dan 25% van de aandelen. Andere aandeelhouders hebben niet meer dan 20% van de aandelen in handen. Financieringsbron: Bedrijfskapitaal van de Vennootschap.

Structuur van de Raad van Bestuur: 9 directeuren, waaronder ten minste 5 directeuren die door de onderneming worden benoemd.