BTS Group Holdings Public Company Limited heeft tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur op 29 mei 2023 de betaling van het slotdividend ten bedrage van 0,16 THB per aandeel (16 Satang per aandeel), oftewel de dividenduitkering ten bedrage van maximaal 2.740,5 miljoen THB (totaal dividend minus 1.975.1 miljoen interim-dividend), waarbij de Vennootschap de datum voor het bepalen van de namen van aandeelhouders die recht hebben op het dividend heeft vastgesteld op 8 augustus 2023 en de betalingsdatum van het dividend op 25 augustus 2023. betaling van 0,16 THB per aandeel (16 Satang per aandeel), die betaalbaar zal zijn uit de jaarlijkse nettowinst van de Vennootschap die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting tegen het tarief van 20% van de nettowinst, hebben individuele aandeelhouders recht op belastingkredieten tegen het tarief van 20/80 maal het ontvangen dividend. In dit verband zullen aandeelhouders die volgens de wet niet in aanmerking komen om het dividend te ontvangen, geen recht hebben op de dividenduitkering).