Builders Capital Mortgage Corp. kondigde aan dat haar raad van bestuur een uitkering van $0,1972 per klasse A aandeel zonder stemrecht van de onderneming heeft vastgesteld. De uitkering zal op 28 april 2023 worden betaald aan de houders van aandelen zonder stemrecht van klasse A die op 31 maart 2023 in het register staan.