Bulgarian Stock Exchange AD op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 29 juni 2023, is een besluit genomen volgens welke de gerealiseerde winst over 2022, na belastingen, ten bedrage van BGN 6.868.500,67 volledig (100%) wordt uitgekeerd voor de betaling van een dividend aan de aandeelhouders. De personen die op de 14e dag na de dag van de AVA, precies aco op 13 juli 2023, als aandeelhouders zijn ingeschreven in de registers van het Centraal Depot, hebben recht op dividend. De uiterste datum voor het sluiten van transacties met aandelen van de vennootschap, waardoor de verkrijger recht heeft op dividend, is 11 juli 2023.

De betaling van het dividend zal plaatsvinden binnen 60 dagen na de datum van de Algemene Vergadering waarop het besluit tot betaling van het dividend is genomen.