Het door de Bulgarian Stock Exchange-Sofia voorgestelde halfjaarlijkse dividend voor 2021 van BGN 3.620.573,00 is uitgekeerd aan de aandeelhouders, zodat het overblijvende uit te keren bedrag voor 2021 BGN 2.764.801,20 bedraagt, in termen van BGN 0,42 brutodividend per aandeel.