De Bulgaarse beurs dat haar aandeelhouders hebben ingestemd met de uitkering van een brutodividend van BGN 0,0306 (USD 0,0176/EUR 0,0156) per aandeel voor 2019. Het recht op dividend zal toekomen aan alle aandeelhouders die op de 14e dag na de datum van de AVA, d.w.z. uiterlijk op 13 augustus 2020 (Record Date), zijn ingeschreven bij de Centrale Effectenbewaarinstelling. De uiterste datum voor de verhandeling van aandelen van deze vennootschap op de beurs, als gevolg waarvan de houder recht zal hebben op dividend, is 11 augustus 2020 (Ex-Dividend Date: 12 augustus 2020).