Bulgarian Stock Exchange AD heeft tijdens de op 24 juni 2021 gehouden AVA besloten 52,24% van de nettowinst over 2020, ten bedrage van BGN 526 628,80, uit te keren als dividend aan de aandeelhouders, ofwel BGN 0,08 per aandeel. Het recht op dividend hebben de aandeelhouders die op de 14e dag na de dag van de AVA, namelijk - op 08.07.2021, als aandeelhouder zijn ingeschreven in de registers van de centrale effectenbewaarinstelling. De laatste datum voor het sluiten van transacties met aandelen van de vennootschap, waardoor de verkrijger recht heeft op dividend, is 06.07.2021.