Bure Equity AB publ kondigde de winstresultaten aan voor het tweede kwartaal dat eindigde op 30 juni 2021. Voor het tweede kwartaal kondigde het bedrijf aan dat de totale inkomsten 3.969,1 miljoen SEK bedroegen, vergeleken met 3.501,1 miljoen SEK een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg SEK 3.937 miljoen, tegen SEK 3.484,5 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen 3.933,7 miljoen SEK, tegenover 3.486,2 miljoen SEK een jaar geleden. Voor het halfjaar bedroegen de totale inkomsten SEK 3.723,8 miljoen tegen SEK 73,4 miljoen een jaar geleden. De bedrijfsopbrengsten bedroegen SEK 3.676,6 miljoen, tegenover SEK 42,8 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen SEK 3.667,7 miljoen tegen SEK 44,4 miljoen een jaar geleden.