Bure Equity AB (publ) heeft tijdens haar jaarlijkse algemene vergadering op 7 mei 2024 het dividend in contanten van SEK 2,5 per gewoon aandeel goedgekeurd. De registratiedatum werd vastgesteld op 10 mei 2024, wat betekent dat de betaling naar verwachting op 15 mei 2024 zal plaatsvinden.