Bure Equity AB (publ) kondigt aan dat de volgende leden zijn benoemd in de Benoemingscommissie van Bure: Viveca Ax:son Johnson, benoemd door de familie Bjorkman; Anders Hansson, benoemd door AMF Tjänstepension och Fonder en Patrik Tigerschiold, benoemd door de familie Tigerschiold.