Specialisten in shortselling — die vaak massale fraude aan het licht brengen maar machteloos toekijken naar het beurssucces van de schuldige — weten er alles van. Het perspectief van MarketScreener op de Italiaanse betonproducent Buzzi Unicem getuigt gelukkig van een pak minder dramatiek.

Precies een jaar geleden bespraken wij hier de jaarresultaten van het voorgaande jaar. We benadrukten toen dat de conjunctuur aanzienlijk was verslechterd, met een daling van de volumes en een krimp van de activiteit op de meeste markten waar de groep actief is.

In deze context, ondanks zijn geografisch gediversifieerde voetafdruk, uitstekend beheer en een enkelcijferige winstmultiple, leek de waardering van toen een significant risico in te houden. Helaas! Deze is in twaalf maanden tijd verdubbeld.

De volumes dalen echter sterk — met 7 % voor cement en met 13 % voor kant-en-klare producten — maar de omzet stijgt met 8 %. Nog spectaculairder: de operationele winst verdubbelt en de vrije cashflow verdrievoudigt, net dankzij een vrijmaking van werkkapitaal dat typisch is voor een terugval in activiteit.

Achter deze prestatie zitten ongekende prijsstijgingen die vreemd genoeg door de markt worden geabsorbeerd. Ze zijn bijvoorbeeld verdubbeld in Polen, Italië of Duitsland; ze zijn ook met bijna 50 % gestegen in de Verenigde Staten, waar Buzzi goed gevestigd is en historisch gezien zijn beste marges realiseert.

Deze prijseffecten hebben gecompenseerd voor volumes die in 2023 op hun laagste punt in acht jaar tijd lagen. Er waait dan ook duidelijk een koude wind in de bouwsector. Het blijft afwachten of het ergste voorbij is of dat de ommekeer nog maar net begint. Een paar dagen geleden bijvoorbeeld verslechterde de situatie in Zweden.

Deze zeer goede resultaten hebben Buzzi Unicem in staat gesteld zijn nettokaspositie op te krikken, die stijgt van 300 miljoen euro naar 800 miljoen euro. In dit opzicht, zoals we vorig jaar al voorspelden, zou de herfinanciering van de 600 miljoen euro aan 'schuldenmuur' gespreid over de komende drie jaar geen probleem moeten vormen.

Tenminste, daar hadden wij het dit keer bij het rechte eind.