C-Rad AB (publ) heeft de winstresultaten bekend gemaakt voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2022. Voor het eerste kwartaal rapporteerde het bedrijf een omzet van 56,3 miljoen SEK, vergeleken met 60 miljoen SEK een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg SEK 1,2 miljoen, vergeleken met een netto-inkomen van SEK 3,2 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg SEK 0,04, vergeleken met een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van SEK 0,09 een jaar geleden. Het verwaterde verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg SEK 0,04, vergeleken met een verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van SEK 0,09 een jaar geleden.