Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● Volgens Refinitiv is de ESG-score van het bedrijf goed in vergelijking met zijn sector.


Sterke punten

● De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.

● Het bedrijf is zeer winstgevend dankzij de hoge nettomarges.

● De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.

● In de afgelopen 12 maanden zijn de verwachte toekomstige inkomsten verschillende malen naar boven bijgesteld.

● De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.

● De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● De opinie van de analisten die dit bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden verbeterd.

● In de afgelopen twaalf maanden zijn de adviezen van analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● De zichtbaarheid van de toekomstige activiteiten van de Groep is uitstekend. De analisten die het bedrijf volgen, hebben zeer gelijkaardige meningen over de toekomstige inkomsten van de onderneming. Deze geringe spreiding van de taxaties maakt het mogelijk de goede voorspelbaarheid van de inkomsten voor het lopende en het volgende boekjaar te bevestigen.

● Het bedrijf maakt doorgaans cijfers bekent die beter doen dan de analistenconsensus, met percentages die over het algemeen positief verrassen.


Zwakke punten

● De waardering van de groep in termen van winstmultiples lijkt relatief hoog. De onderneming betaalt zichzelf momenteel namelijk 68.33 maal de verwachte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar terug.

● Op basis van de huidige aandelenkoersen heeft de onderneming een bijzonder hoog waarderingsniveau in termen van ondernemingswaarde.

● In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.

● De onderneming wordt hoog gewaardeerd dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.