Cairo for Investment & Real Estate Development S.A.E. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor de negen maanden die eindigden op 31 mei 2021. Voor de negen maanden kondigde het bedrijf een omzet aan van 1.270,264 miljoen EGP, tegenover 991,844 miljoen EGP een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg 673,723 miljoen EGP, tegenover 458,133 miljoen EGP een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg 425,481 miljoen EGP, tegen 309,510 miljoen EGP een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg EGP 0,61 tegenover EGP 0,44 een jaar geleden.