Cairo for Investment & Real Estate Development S.A.E. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het halfjaar dat eindigde op 28 februari 2021. Voor het halfjaar kondigde het bedrijf een omzet aan van 758,816 miljoen EGP, vergeleken met 666,473 miljoen EGP een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg 370,805 miljoen EGP, tegenover 301,393 miljoen EGP een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg 229,821 miljoen EGP, tegenover 209,834 miljoen EGP een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 0,32 EGP, tegen 0,3 EGP een jaar geleden.