Canyon Resources Limited heeft op 30 september 2022 haar jaarverslag ingediend voor de periode eindigend op 30 juni 2022. In dit verslag heeft haar accountant, Hlb Mann Judd, een goedkeurende verklaring afgegeven waarin hij betwijfelt of de onderneming in continuïteit kan worden voortgezet.