Carmila, een winkelvastgoedbedrijf, heeft voor 2023 een recurrente winst per aandeel (RRPA) bekendgemaakt van € 1,60, een stijging van 8% op vergelijkbare basis, boven de in oktober 2023 bevestigde prognose (+2%).De nettohuuropbrengsten op vergelijkbare basis stegen met 4,7% tot €342,4 miljoen, gestimuleerd door huurindexatie (+4,1%), maar ook door autonome groei als gevolg van de sterke verkoopresultaten. Aan de AVA van 24 april zal worden voorgesteld om het dividend voor 2023 met 2,6% te verhogen tot €1,20 per aandeel, uit te keren in contanten.

De recurrente winst per aandeel van Carmila zal naar verwachting met 2% stijgen tot ten minste € 1,63 in 2024. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Alle rechten voorbehouden.