Invest Securities heeft zijn "buy"-aanbeveling voor Carmila herbevestigd en zijn koersdoel verlaagd van € 18,8 naar € 18,2, na een bedrijfsbeoordeling waarin "bevredigende operationele prestaties tegen een achtergrond van stijgende financiële kosten" werden benadrukt.

In de eerste negen maanden is de bedrijfsactiviteit sterk gebleven (bezettingsgraad gestegen met 3%, omzet gestegen met 8%), terwijl de aanhoudend sterke vraag naar Carmila's vastgoedobjecten ervoor heeft gezorgd dat de bezettingsgraad stabiel is gebleven op het hoge niveau van 96%", aldus de analist.Zelfs als rekening wordt gehouden met hoger dan verwachte financieringskosten, zou het vastgoedbedrijf in staat moeten zijn om op de middellange termijn een respectabele, gelijkmatige groei van zijn dividend te realiseren (2023/28 CAGR van +2,8% tot €1,38)", meent hij. Copyright (c) 2023 CercleFinance.com.
De door Cercle Finance gepubliceerde informatie en analyses zijn uitsluitend bedoeld als hulpmiddel voor de besluitvorming door beleggers. Cercle Finance kan niet verantwoordelijk worden gesteld, direct of indirect, voor het gebruik van de informatie en analyses door de lezers. Elke niet-geïnformeerde persoon wordt aangeraden een professionele adviseur te raadplegen alvorens te beleggen. Deze informatie vormt geen uitnodiging om te verkopen of een verzoek om te kopen.