Carmila S.A. heeft haar winstverwachting voor het gehele jaar 2023 bekendgemaakt. De recurrente winst per aandeel voor Carmila zal in 2023 naar verwachting c1,57 bedragen, wat overeenkomt met een autonome groei van 8% (bij constante perimeter en ten opzichte van de recurrente winst per aandeel in 2022 aangepast voor eenmalige inkomsten als gevolg van een beter dan verwachte inning van huurgelden uit voorgaande jaren).