Carmila kondigt aan dat het een beleggingsdienstverlener (ISP) een mandaat heeft gegeven om aandelen in te kopen voor een maximumbedrag van €10 miljoen over een aankoopperiode die loopt van 29 april tot uiterlijk 31 juli. Ongeveer 70.000 aandelen die op deze manier worden ingekocht, zullen worden toegewezen in het kader van het plan voor de gratis toewijzing van aandelen voor managers en medewerkers van Carmila in 2021.De rest zal door Carmila worden aangehouden voor toekomstige annulering. Het winkelvastgoedbedrijf wijst erop dat deze operatie deel uitmaakt van zijn aandeleninkoopprogramma, zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van woensdag. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Alle rechten voorbehouden.