Op 18 december 2023 kondigde Carnarvon Energy Ltd aan dat na besprekingen met haar 2 aandeelhouders, Nero Resource Fund en Collins St Asset Management, Russell Delroy en William Barker met onmiddellijke ingang benoemd waren tot niet-uitvoerende bestuurders van de Onderneming. Daarnaast verklaarde het bedrijf dat het ook op zoek zal gaan naar mogelijkheden om niet-kernactiviteiten te gelde te maken en de ontwikkeling van het veelbelovende Dorado-project, dat het samen met Santos en het Taiwanese bedrijf CPC Corporation bezit, te versnellen.