Carver Bancorp, Inc. rapporteerde resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 31 december 2023. Voor het derde kwartaal meldde het bedrijf dat de netto rentebaten USD 5,48 miljoen bedroegen, vergeleken met USD 5,74 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen USD 0,019 miljoen, vergeleken met een nettoverlies van USD 1,09 miljoen een jaar geleden.
Over de negen maanden bedroegen de netto rentebaten USD 16,38 miljoen, vergeleken met USD 17,06 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg USD 2,99 miljoen, vergeleken met USD 2,9 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 0,63 vergeleken met USD 0,68 een jaar geleden. Het verwaterde verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 0,63 vergeleken met USD 0,68 een jaar geleden.