Celyad Oncology SA heeft een update gegeven over haar strategisch bedrijfsmodel, klinische studieprogramma's en de daarmee verband houdende operationele en organisatorische stappen en kostenbesparende maatregelen die zij zal nemen. Update over klinische programma's; CYAD-101 – Allogene, op TIM gebaseerde, NKG2D CAR T-kandidaat voor metastatische colorectale kanker (mCRC). Op basis van een strategische, financiële en medische evaluatie, rekening houdend met de kosten verbonden aan de voortzetting van het programma en de vertragingen bij het bereiken van belangrijke medische mijlpalen na de afwikkeling van de vorige Clinical Hold, heeft de Vennootschap besloten de ontwikkeling van CYAD-101 stop te zetten.

Er waren geen nieuwe veiligheidsproblemen die tot deze beslissing hebben geleid. Alle patiënten die momenteel deelnemen aan het CYAD-101 onderzoek zullen hun protocollaire follow-up blijven ontvangen. CYAD-211 – Allogene shRNA-gebaseerde, anti-BCMA CAR T-kandidaat voor recidief of refractair multipel myeloom (r/r MM).

Celyad Oncology blijft CYAD-211 evalueren in de IMMUNICY-1 fase 1-studie die werd ontwikkeld om de shRNA-technologie in de kliniek te valideren. De gegevens tonen tot op heden een veilig gebruik van shRNA aan, en het gebruik ervan als technologie om Graft-versus-Host ziekte van allogene CAR Ts te controleren lijkt een levensvatbare aanpak; klinische updates worden verwacht tegen het einde van het jaar.