Op 28 maart 2024 kondigde Centene Corporation aan dat het een aandeelhoudersvoorstel heeft ontvangen van John Chevedden, waarin hij het bestuur verzoekt om op wetenschap gebaseerde broeikasgasreductiedoelstellingen voor de korte en lange termijn vast te stellen, die in lijn zijn met de ambitie van de Overeenkomst van Parijs om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C, en een samenvatting te geven van de plannen om deze doelstellingen te behalen. Daarnaast heeft het bestuur aandeelhouders geadviseerd om tegen dit voorstel te stemmen op de jaarvergadering die op 14 mei 2024 wordt gehouden.