Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás heeft op haar 998e vergadering van de Raad van Bestuur op 8 december 2023 aangekondigd dat de Raad van Bestuur van het bedrijf, in de uitoefening van haar bevoegdheden, en belichaamd in de presentatie van de rapporteur en in een gunstige verklaring van het Personeelscomité ? CPES, tijdens zijn 54e vergadering op 23 november 2023 heeft besloten om de verkiezing goed te keuren van ROBSON PINHEIRO RODRIGUES DE CAMPOS, Braziliaan, gehuwd, advocaat, houder van identiteitskaart nr. 8046624-6, uitgegeven door IFP/RJ en ingeschreven bij de CPF onder nr.

892.756.677-72, woonachtig en woonachtig in Rio de Janeiro, staat Rio de Janeiro, met kantooradres Rua da Quitanda, 196, 24e verdieping, Centro, CEP 20091-005, Rio de Janeiro, RJ, voor de functie van EXECUTIVE VICE PRESIDENT OF ENGINEERING FOR EXPANSION van Eletrobras, ter afsluiting van de termijn van de Raad van Bestuur (1 mei 2023 tot 1 mei 2025), overeenkomstig artikel 21, artikel 31, punt XV, en artikel 36, beide van de statuten, zonder afbreuk te doen aan de automatische verlenging waarnaar wordt verwezen in artikel 24 van de statuten, waarbij de effectiviteit van de verkiezing en de installatie in functie afhankelijk is van de ondertekening van het mandaat binnen dertig (30) dagen na de verkiezing, zoals bepaald in artikel 149, §1 van Wet No. 6.404/76.