Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás heeft op haar Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen die op 26 april 2024 worden gehouden, voorgesteld om overeenkomstig artikel 53 van de Statuten van de Vennootschap en zoals goedgekeurd door de aandeelhouders op de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap die op 17 april 2023 werd gehouden, het lid van de Raad van Bestuur te kiezen dat Dhr. Carlos Eduardo Rodrigues Pereira, wiens ambtstermijn afloopt op de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van 2024, en het nieuwe lid dat voor de betreffende functie gekozen is, zal in die functie blijven tot de Gewone Algemene Vergadering die in 2025 gehouden wordt. Onder de voorwaarden van de Overgangsbepaling moet de OEGM een lid voor de Raad van Bestuur kiezen die in de functie zal blijven tot het einde van de ambtstermijn van de huidige leden van de Raad van Bestuur (d.w.z. tot de Gewone Algemene Vergadering in 2025).