Centrais Elétricas Brasileiras S/A ? Eletrobras, verwijzend naar de marktpublicatie van 24 november 2023, informeert dat het een Memorandum of Understanding heeft ondertekend met Paul Wurth do Brasil voor gezamenlijke actie op de markt voor de productie van hernieuwbare waterstof en synthetische brandstoffen. De overeenkomst is gericht op het ontwikkelen en opzetten van samenwerking tussen bedrijven, waarbij het gebruik van hernieuwbare waterstof bij het koolstofvrij maken van verschillende staalproductieprocessen prioriteit krijgt.

Het partnerschap omvat de bouw en exploitatie van een installatie van 10 MW voor de productie van hernieuwbare waterstof (H2R) en zuurstof. Haalbaarheidsstudies zullen naar verwachting over ongeveer een jaar worden afgerond. Als de fabriek klaar is, zal de capaciteit 37 keer groter zijn dan die van Eletrobras' H2R technologieontwikkelings- en demonstratieplatform in UHE Itumbiara, op de grens tussen Minas Gerais en Goiás. Eletrobras blijft ertoe bijdragen dat de Braziliaanse energiematrix een van de schoonste en meest hernieuwbare ter wereld wordt en bevestigt opnieuw haar inzet voor duurzame ontwikkeling, innovatie en uitmuntendheid.